About

NEXX Pharma

ร้านขายยา วิตามิน และสินค้าสุขภาพครบวงจร ผสานเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา NEXX Pharma

ร้านยาเน็กซ์ฟาร์มา (NEXX Pharma) เริ่มเปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในชื่อ ร้านยาแมกซ์ฟาร์มาซี ด้วยความตั้งใจอยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถซื้อยา วิตามิน รวมถึงสินค้าสุขภาพในราคามาตรฐาน ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด ด้วยวิสัยทัศน์คือ การมอบความสะดวกอย่างครบครัน ความจริงใจ เชื่อใจ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพในราคาชุมชน ซึ่งภายในปี 2565 นี้ ร้านยาแมกซ์ฟาร์มาซีได้ Rebranding ใหม่เป็นร้านยา NEXX Pharma ด้วยพันธกิจเดิม เพิ่มเติมการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทางร้านฯได้นำเข้ามาใช้เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรและเพื่อให้การบริการด้านสุขภาพแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อมากที่สุด

ร้านยาเน็กซ์ฟาร์มา (NEXX Pharma) เริ่มเปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในชื่อ ร้านยาแมกซ์ฟาร์มาซี ด้วยความตั้งใจอยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถซื้อยา วิตามิน รวมถึงสินค้าสุขภาพในราคามาตรฐาน ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด ด้วยวิสัยทัศน์คือ การมอบความสะดวกอย่างครบครัน ความจริงใจ เชื่อใจ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพในราคาชุมชน ซึ่งภายในปี 2565 นี้ ร้านยาแมกซ์ฟาร์มาซีได้ Rebranding ใหม่เป็นร้านยา NEXX Pharma ด้วยพันธกิจเดิม เพิ่มเติมการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทางร้านฯได้นำเข้ามาใช้เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรและเพื่อให้การบริการด้านสุขภาพแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อมากที่สุด

ร้านยา NEXX Pharma มีแนวทางการทำธุรกิจที่ต้องการกระจายไปยังชุมชนให้มากขึ้นเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันร้านยาขนาดเล็กถึงกลางตามชุมชนต่างๆ กำลังเผชิญกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาที่สูงขึ้น เราจึงมีแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายร้านยาในทุกชุมชนให้สามารถเชื่อมต่อบริการจากร้านยา Nexx Pharma ออนไลน์สู่ร้านยาเครือข่าย NEXX Pharma ในชุมชน เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ภายใต้วัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้ จึงได้เกิดเป็นโครงการสถานีสุขภาพ ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลมิตรไมตรีออกตรวจสุขภาพฟรีในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคน“อยู่ดี มีสุข”

ด้วยความตั้งใจนี้ร้านยา Nexx Pharma ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและมองหาสินค้าและบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตามสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ เพื่อการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

วิสัยทัศน์ของเรา


พันธกิจหลักของร้านยา NEXX Pharma ประกอบไปด้วย 6C

Convenient Medicine

บริการส่งยาบ้านคุณ

ดูเพิ่มเติม

Consult by Expert

ปรึกษาเภสัชกรเรื่องยาและปัญหาสุขภาพจากแพทย์เฉพาะทาง

ดูเพิ่มเติม

Care Innovation

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย

ดูเพิ่มเติม

Cost Control

บริการยาคุณภาพในราคามาตรฐาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

ดูเพิ่มเติม

Connect Anytime

เชื่อมต่อขอรับคําปรึกษาหรือข้อมูลด้านสุขภาพได้ทุกเมื่อ

ดูเพิ่มเติม

Covering Anywhere

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงทุกความต้องการ

ดูเพิ่มเติม

Lastest Activities

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของเรา


#highlight

#ความเครียด

Computer Vision Syndrome (CVS) : โรคใกล้ตัวของคนทำงานยุคใหม่ เพราะจ้องหน้าจอมากเกินไป

ตรวจสุขภาพฟรี แค่มี Max Card ไปกับ “โครง การสถานีสุขภาพ”

#highligh

#highligh

โครงการที่จัดขึ้นโดยร้านยาแมกซ์ฟาร์มาซี ก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น NEXX Pharma ร่วมมือกับโรงพยาบาลมิตรไมตรี เพื่อออก ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องใน 8 ชุมชน

อ่านเพิ่มเติ่ม

ตรวจสุขภาพฟรี แค่มี Max Card ไปกับ “โครง การสถานีสุขภาพ”

#highligh

#highligh

โครงการที่จัดขึ้นโดยร้านยาแมกซ์ฟาร์มาซี ก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น NEXX Pharma ร่วมมือกับโรงพยาบาลมิตรไมตรี เพื่อออก ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องใน 8 ชุมชน

อ่านเพิ่มเติ่ม